Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 03/07/2017 - 17/07/2017
3:30 pm - 5:30 pm

Location
Singapore Shopping Center

Categories


  • เรียนภาษาอังกฤษเน้นใช้ในสถานที่ทำงงาน เรียนแบบกลุ่ม 5-10 คน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน Grammar เพื่อใช้ในที่ทำงาน  ใช้ในการส่ง email เพื่อให้สามารถคุยกับเจ้านายได้รู้เรื่อง ผู้ที่สนใจเรียนแบบกลุ่ม สามารถดูตารางเวลาเรียนได้ตามรายละเอียดค่ะ

เวลาเรียน (ทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.)

  • จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 – 15.30 น. – 17.30 น.
  • พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 – 15.30 น. – 17.30 น.
  • จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560 – 15.30 น. – 17.30 น.
  • พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 – 15.30 น. – 17.30 น.
  • จันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 – 15.30 น. – 17.30 น.

*** เงื่อนไขการชำเงิน 

** ราคาปกติ 10 SGD/ชม.  = 100 SGD / Course ** ชำระวันแรกที่เริ่มเรียน

** ถ้าคนเรียนไม่ครบ 5 คน ขอคิดทีราคา 15 SGD/ ชม. (150 SGD / Course)  (ครูจอยจะทำการแจ้งอีกทีถ้าคนไม่ครบตามจำนวน)

** ถ้าคนเรียนแค่ 1 คน ขอคิดทีราคา 20 SGD/ ชม.(200 SGD / Course)(ครูจอยจะทำการแจ้งอีกทีถ้าคนไม่ครบตามจำนวน)

Bookings

Bookings are closed for this event.

Categories:

0 thoughts on “ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นการใช้งานในสถานที่ทำงาน 10 ชม.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร English Grammar Course for Effective Writing

English Grammar Course for Effective Writing Start Date: Time: Venue: Course: 10 hrs/ 5 times Fee: $20/hr     Objectives: 1. to be able to understand English Grammar for effective written communication สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. to Read more…

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร English Course for Communication in the Workplace

English Course for Communication in the Workplace Start Date: Time: Venue: Course: 10 hrs/ 5 times Fee: $20/hr     Objectives: 1. to be able to use English to communicate in the workplace more efficiently Read more…